Úvodní stránka / Věda a výzkum / Průvodce procesu k projektu "Dostupné bydlení"

Průvodce procesu k projektu "Dostupné bydlení"

Nadace ČEZ Ústav managementu řešil v období od 18. prosince 2015 do 31. srpna 2016 projekt financovaný nadací ČEZ zaměřený na zpracování průvodce procesu k projektu "Dostupné bydlení". V rámci projektu byl vytvořen dokument, který obsahuje popis doporučených hlavních kroků realizace projektu "Dostupné bydlení" zaměřeného na podporu cílových skupin tvořených mladými rodinami a seniory z nízkopříjmových skupin v nalezení odpovídajícího bydlení. Dokument obsahuje též legislativní, ekonomickou a sociální analýzu dopadů navržených řešení, aby následně mohlo dojít k pilotní realizaci projektu ve vybraném regionu. Projekt navrhl řešení, které umožní dostupnost bydlení osobám s nižšími příjmy ve vazbě na potenciální revitalizaci zbytného majetku státu, krajů a měst.

O projektu

Začátek projektu: 18. prosince 2015
Konec projektu: 31. srpna 2016
Přidělená částka: 400 000,- Kč