Úvodní stránka / Věda a výzkum / Meziuniverzitni studentská soutěž

Meziuniverzitní studentská soutěž

Hlavní stránka projektu

Hlavní stránka projektu je na adrese http://www.muniss.cz.

Cíl projektu

Cílem projektu je propojit vysokoškolské vzdělání s praxí, prohloubit spolupráci univerzit se statutárním městem Brnem a Krajskou hospodářskou komorou jižní Moravy a zároveň prohloubit spolupráci jednotlivých fakult těchto univerzit a zvýšit sdílení poznatků mezi jejich studenty. Řešitelem projektu je Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity a řešení probíhá (kromě výše uvedených institiucí) ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně a Mendelovou univerzitou v Brně.

O projektu

Projekt se snaží využít potenciálu nadaných studentů pro tvorbu praktických studií, které budou zaměřené na rozvoj města Brna nebo na oblasti, jimž se věnuje Krajská hospodářská komora jižní Moravy, a budou tak využitelné pro potřeby města či soukromé sféry. Výstupem projektu tedy budou studie, které budou využitelné pro rozvoj města, ve kterém univerzity sídlí.

Řešení projektu probíhá formou týmové práce. Celkem se má vytvořit třicet týmů. Každý tým má být složený z osmi až devíti členů tak, aby v něm byli zástupci nejméně poloviny fakult dané univerzity (některé týmy budou i meziuniverzitní). Takto se vytvoří multidisciplinárně stavěné týmy, což umožní širší a kvalitnější zpracování zadaných témat. Vždy trojice týmů bude zpracovávat své práce na jedno stejné téma. Tedy celkem bude ve více variantách zpracováno deset témat. Volba řešených témat bude na straně statutárního města Brna a Hospodářské komory.

Další informace se dočtete na hlavní stránce projektu http://www.muniss.cz.