Úvodní stránka / Členové

Vedoucí ústavu

doc. Ing. Ida Rašovská, Ph.D.
Akademická pracovnice - docentka - Ústav managementu (PEF)
Vedoucí ústavu - Ústav managementu (PEF)
+420 545 132 500
BA39N5037 (Q5.37)
ida.vajcnerova@mendelu.cz, ida.rasovska@mendelu.cz

Sekretářka ústavu

JUDr. Hana Haluzová
Technická pracovnice pro výuku - Ústav managementu (PEF)
Sekretariát - Ústav managementu (PEF)
+420 545 132 501
BA39N5038 (Q5.38)
hana.haluzova@mendelu.cz

Zaměstnanci ústavu

Ing. Jiří Duda, Ph.D.
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav managementu (PEF)
+420 545 132 531
BA39N5042 (Q5.42)
jiri.duda@mendelu.cz

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
+420 545 132 534
BA39N5024 (Q5.24)
sylvie.gurska@mendelu.cz, sylvie.formankova@mendelu.cz

JUDr. Hana Haluzová
Technická pracovnice pro výuku - Ústav managementu (PEF)
Sekretariát - Ústav managementu (PEF)
+420 545 132 501
BA39N5038 (Q5.38)
hana.haluzova@mendelu.cz

JUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D.
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
+420 545 132 528
BA39N5025 (Q5.25)
andrea.hrdlickova@mendelu.cz

doc. Ing. Helena Chládková, Ph.D.
Akademická pracovnice - docentka - Ústav managementu (PEF)
+420 545 132 530
BA39N5041 (Q5.41)
helena.chladkova@mendelu.cz

Bc. Vít Janiš, BA (Hons), MSc, Ph.D.
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav managementu (PEF)
+420 545 132 522
BA39N5040 (Q5.40)
vit.janis@mendelu.cz

Bc. Martin Koštial
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav managementu (PEF)
martin.kostial@mendelu.cz

Ing. Radovan Kožíšek, Ph.D.
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav managementu (PEF)
radovan.kozisek@mendelu.cz

Ing. Renata Kučerová, Ph.D.
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
+420 545 132 525
BA39N5042 (Q5.42)
renata.kucerova@mendelu.cz

Ing. Markéta Lörinczy, Ph.D.
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
+420 545 132 529
BA39N5044 (Q5.44)
marketa.lorinczy@mendelu.cz

Ing. Vojtěch Olbrecht
Technický pracovník pro výuku - Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav managementu (PEF)
+420 545 132 633
BA39N6006 (Q6.06)
vojtech.olbrecht@mendelu.cz

doc. Ing. Ida Rašovská, Ph.D.
Akademická pracovnice - docentka - Ústav managementu (PEF)
Vedoucí ústavu - Ústav managementu (PEF)
+420 545 132 500
BA39N5037 (Q5.37)
ida.vajcnerova@mendelu.cz, ida.rasovska@mendelu.cz

Ing. Renata Skýpalová, Ph.D.
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
+420 545 132 537
BA39N5043 (Q5.43)
renata.skypalova@mendelu.cz

Ing. Hana Stojanová, Ph.D.
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
+420 545 132 524
BA39N5044 (Q5.44)
hana.stojanova@mendelu.cz

Bc. Martin Süss
Technický pracovník pro výuku - Ústav managementu (PEF)
+420 545 132 536
BA39N5021 (Q5.21)
martin.suss@mendelu.cz

prof. Ing. Pavel Tomšík, CSc.
Akademický pracovník - profesor - Ústav managementu (PEF)
+420 545 132 533
BA39N5023 (Q5.23)
pavel.tomsik@mendelu.cz

Ing. Josef Zrůst, Ph.D.
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav managementu (PEF)
+420 545 132 537
BA39N5043 (Q5.43)
josef.zrust@mendelu.cz

doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Akademický pracovník - docent - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav managementu (PEF)
Děkan - Provozně ekonomická fakulta
+420 545 132 502
BA39N5039 (Q5.39)
pavel.zufan@mendelu.cz

Externisté ústavu

Ing. Alena Hanzelková, Ph.D., MBA
Externí učitelka - Ústav managementu
Pracovnice bez úvazku (prac. dohoda) - Ústav managementu
qqhanzel@node.mendelu.cz

doc. Ing. Miloslav Keřkovský, MBA, CSc.
Externí školitel - Ústav managementu
Externí oponent - Provozně ekonomická fakulta
qqkerkov@node.mendelu.cz

Radomír Picek
Externí projektant a analytik informačních systémů - Ústav managementu
qqpicek@node.mendelu.cz

prof. Ing. Zdeněk Pošvář, CSc.
Externí učitel - Ústav managementu
BA39N5041 (Q5.41)
posvar@node.mendelu.cz

Isaias Ramon Rivera, Ph.D.
Externí učitel - Ústav managementu
qqrivera@node.mendelu.cz

Ing. Renata Skýpalová, Ph.D.
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
+420 545 132 537
BA39N5043 (Q5.43)
renata.skypalova@mendelu.cz