Úvodní stránka / Věda a výzkum

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Publikační činnost

Informace o publikační činnosti ústavu lze nalézt na těchto stránkách, kde lze vyhledávat publikace dle roku vydání a druhu publikace. Další možností je využití univerzitní databáze publikací, v níž lze vyhledávat také podle konrétního autora, případně publikace, apod. (volbou příslušné záložky) - tyto stránky naleznete zde. Využít lze rovněž vytištění tzv. Brožury publikační činnosti, jejíž obsah lze nastavit prostřednictvím tohoto odkazu.

Nejvýznamnější projektové aktivity členů Ústavu managementu zahrnují:

 1. spolupráce na řešení projektu ESF Meziuniverzitní studentská soutěž MUNISS - spolupráce s dalšími vysokými školami v Brně - Masarykova univerzita, VUT, dále s magistrátem města Brna, Hospodářskou komorou Jižní Morava, Centrálou cestovního ruchu JM - v rámci projektu řeší studentské týmy konkrétní projekty, jejichž výsledky mohou zadavatelé realizovat - např. Oživení městského centra, Zatraktivnění regionu a města vůči mladým lidem, Centrum keramických řemesel v Kunštátu aj.
 2. spolupráce na řešení projektu Leonardo da Vinci Vzdělávání manažerů/vlastníků MSP ve strategickém managementu
 3. řešení výzkumného záměru PEF - hlavní výstupy lze získat výpisem na základě volby odkazů uvedených v úvodním odstavci této stránky.
 4. řešení projektu - Trends of Business Ethics and Corporate Social Responsibility in Central Europe - projekt se zaměřuje na etické a neetické chování farmaceutických, tabákový a potravinářských firem. Záměrem projektu je poskytnout podrobné informace pro laickou i odbornou veřejnost o netransparentních praktikách v těchto průmyslech, a to v zemích V4 (Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Polsko). Výsledky výzkumu budou porovnány mezi zeměmi V4 a budou navrženy kroky vedoucí k etickému chování. Projekt je spolufinancován Mezinárodním Vyšehradským fondem a řešen v rámci spolupráce Mendelovy Univerzity v Brně, jako řešitele projektu, Corvinus university (Maďarsko), Žilinské Univerzity v Žilině (Slovensko) a Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (Polsko).
 5. spolupráce na řešení projektu TAČR - Centrum pro inovativní využití a posílení konkurenceschopnosti českých pivovarských surovin a výrobků - spolupráce je zaměřena na řízení rizik, komunikace a strategie uplatnění výstupů a udržitelnosti projektu
 6. spolupráce na řešení projektu - Analýza chování kuřáků v populaci Jihomoravského kraje
 7. spolupráce s Nadací poradenství
 8. příprava projektu DAFFODIL ve spolupráci s University of Bordeaux, University of Belgrade a University of Zagreb zaměřeného na rozvoj malých rodinných farem
 9. řešení projektu Czech-Norwegian Partnership týkající se mobilit studentů a pracovníků v akademickém roce 2014/15 financovaného z grantu z Norských fondů

PŘÍKLADY JIŽ REALIZOVANÉ SPOLUPRÁCE SE STÁNÍM ČI SOUKROMÝM SEKTOREM

 1. společné řešení grantu "Perspektivy vývoje a návrhy opatření politiky vinohradnictví a vinařství a rozvoje venkova v jihomoravském regionu" se Svazem vinařů České republiky a Vinařským fondem a související aktivity.
 2. realizace vzdělávacího kurzu pro Regionální hospodářskou komoru v Brně.
 3. zkoumání pracovních náplní hlavních a staničních sester v nemocnicích Znojmo, Třebíč, Fakultních nemocnicích Brno, Ostrava a FNUSA Brno.
 4. vzdělávací kurzy pro malé a střední podnikatele ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR,
 5. průzkum trhu pro Vinařský fond (cílem průzkumu bylo zjistit chování spotřebitelů na trhu vína v ČR a poskytnout tuzemským výrobcům informace využitelné při hledání tržních příležitostí a při rozhodování o výrobních a obchodních strategiích v období po vstupu ČR do EU),
 6. členství v hodnotící komisi soutěže Manažer roku, Vinařství roku,
 7. průzkum spokojenosti pro Svaz vinařů ČR - zjištění spokojenosti členů s činností svazu
 8. projekt ESF E-learningové vzdělávání pro rozvoj spolupráce pracovníků vědy a výzkumu s průmyslovými podniky,
 9. Perspektivy vývoje a návrhy opatření politiky vinohradnictví a vinařství a rozvoje venkova v jihomoravském regionu (grant NAZV QF 3276) (výsledky zde),
 10. Vypracování obecné metodiky pro analýzu odvětví zemědělského a potravinářského průmyslu ( postdoktorandský grant 402/02/PD059) (hlavní výsledky zde).
 11. spolupráce s neziskovým sektorem - v současné době např. Yourchance, o.p.s. - spolupráce na projektu Začni správně, který pomáhá mladým lidem z dětských domovů začít nový život po opuštění dětského domova - studenti v rámci předmětu Manažerské dovednosti vypracovali prezentace, které jsou uveřejněny na webových stránkách: http://www.zacnispravne.cz/
 12. Projekt ESF - Inovace a vzdělání v oblasti cestovního ruchu
 13. spolupráce na projektu IKLIM - modul integrovaný management v cestovním ruchu