Úvodní stránka / Věda a výzkum / Koncepce rozvoje vinařství (NAZV 2003-2006)

Výsledky řešení projektu NAZV QF 3276

Název projektu:Perspektivy vývoje a návrhy opatření politiky vinohradnictví a vinařství a rozvoje venkova v jihomoravském regionu

Řešitel projektu: Prof. Ing. Pavel TOMŠÍK, CSc.

Hlavní výstup posledního roku řešení projektu (2006): Koncepce rozvoje vinohradnictví a vinařství v ČR

Členové řešitelského kolektivu samozřejmě přivítají jakékoliv návrhy a připomínky, jež lze sdělit například prostřednictvím zde uvedených kontaktů:

Ústav managementu Svaz vinařů ČR
PEF MENDELU České republiky
Zemědělská 1 Žižkovská 1275
613 00 Brno 691 02 Velké Bílovice
manage@mendelu.cz svcr@svcr.cz
uma.pef.mendelu.cz www.svcr.cz

 

Vybrané výsledky publikačních aktivit za 4. a poslední rok řešení (2006):

 1. TOMŠÍK, P., ŽUFAN, P., SEDLO, J. Atraktivita odvětví vinohradnictví a vinařství v České republice ve fázi adaptace na jednotný trh Evropské unie. Acta universitatis agriculturae et silviculturae mendelianae brunensis. 2006, s. 101-113. ISSN 1211-8516.
 2. KUDOVÁ, D. Charakteristika vnitřního prostředí vinařského podniku templářské sklepy Čejkovice. In Mezinárodné vedecké dni 2006 "Konkurencieschopnosť v EU - výzva pre krajiny V4". Nitra: Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre, 2006, s. 857-864. ISBN 80-8069-704-3.
 3. TOMŠÍK, P. Management odvětví vinohradnictví a vinařství v Jihomoravském regionu. In Lidé, stavby a příroda. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2006, s. 196-203. ISBN 80-7204-475-3.
 4. CHLÁDKOVÁ, H. Názory obchodníků s vínem na trh a jeho změny. In Procesní řízení.České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, 2006, s. 14-20. ISBN 80-7040-914-2.
 5. TOMŠÍK, P., SEDLO, J. Odvětví vinohradnictví a vinařství v České republice a jeho atraktivita ve fázi adaptace na jednotný trh Evropské unie. In Firma a konkurenční prostředí 2006. Brno: MZLU Brno, 2006, s. 259-270. ISBN 80-7302-117-X.
 6. TOMŠÍK, P. a kol. Perspektivy vývoje a návrhy opatření politiky vinohradnictví a vinařství a rozvoje venkova v Jihomoravském regionu. Brno: MZLU v Brně, 2006. 156 s. 1. ISBN 80-7157-971-8.
 7. TOMŠÍK, P. Perspektivy vývoje managementu odvětví vinohradnictví a vinařství v Jihomoravském regionu. In Interakce ekonomie, managementu a práva při rozvoji regionů. 1. vyd. Brno - Kraví hora: Masarykova univerzita, 2006, s. 183-192. ISBN 80-210-4095-5.
 8. TOMŠÍK, P., SEDLO, J. Přizpůsobování odvětví vinohradnickovinařského České republiky na podmínky Evropské unie. In Medzinárodné vedecké dni 2006. Nitra: Slovenská poĺnohospodárska univerzita v Nitre, 2006, s. 10-23. ISBN 80-8069-704-3.
 9. CHLÁDKOVÁ, H. Rozhodování spotřebitelů při nákupu vína. In Medzinárodné vedecké dni 2006. Nitra: Slovenská poĺnohospodárska univerzita v Nitre, 2006, s. 819-824. ISBN 80-8069-704-3.
 10. CHLÁDKOVÁ, H. Situace na trhu vína v ČR. Brno: MZLU v Brně, 2006. 59 s. ISBN 80-7157-968-8.
 11. TOMŠÍK, P. SPECIFICKÉ PROSTŘEDÍ ODVĚTVÍ VINOHRADNICTVÍ A VINAŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE. In Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. 1. vyd. Nitra: Agentúra Slovenskej akadémie pódohospodárských vied Nitra, 2006, s. 159-166. ISBN 80-89162-24-X.

 

Vybrané výsledky publikačních aktivit za 3. rok řešení (2005):

 1. TOMŠÍK, P. Odměňování při řízení lidských zdrojů. 1. vyd. 
  Brno: MZLU v Brně, 2005. 83 s. Folia. ISBN 80-7157-846-0
 2. DUDA, J. Analýza vybraných ukazatelů vinařství a vinohradnictví České republiky a Bulharské republiky. 
  Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2005. sv. LIII, č. 6, ISSN 1211-8516
 3. CHLÁDKOVÁ, H. Chování spotřebitelů na trhu vína v ČR. 
  Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2005. sv. LII, 2004, č. 6, s. 175-187. ISSN 1211-8516
 4. CHLÁDKOVÁ, H. Trh vína v USA a Kalifornii. 
  Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2005. ISSN 1211-8516
 5. KUČEROVÁ, R. Factors of wine demand in the Czech Republic and in the neighbouring wine countries. 
  Agricultural Economics. 2005. sv. 51, č. 8, s. 403-410. ISSN 0139-570X
 6. KUDOVÁ, D. Charakteristika odvětví vinohradnictví a vinařství Austrálie. 
  Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2005. sv. 2005, č. 3, s. 257-270. ISSN 1211-8516
 7. KUDOVÁ, D. Charakteristika odvětví vinohradnictví a vinařství Nového Zélandu. 
  Acta Scientiarum Naturalium Academiae Scientiarum Bohemicae Brno. 2005. sv. 2005, č. 6, ISSN 0032-8758
 8. TOMŠÍK, P. -- CHLÁDKOVÁ, H. Comparison of analyses of Winegrowing and Wine-production in the Czech Republic, EU, and South Africa. 
  Agricultural Economics. 2005. sv. 51, č. 7, s. 322-328. ISSN 0139-570X
 9. TOMŠÍK, P. -- SEDLO, J. Adaptation of the Czech viniculture to the conditions of European Union. 
  Agricultural Economics. 2005. sv. 51, č. 11, s. 7-18. ISSN 0139-570X
 10. ŽUFAN, P. Supplier-industries of brewing and wine-production in the Czech Republic and their development. 
  Agricultural Economics. 2005. sv. 51, č. 7, s. 25-32. ISSN 0139-570X
 11. DUDA, J. Vinohradnictví a vinařství Bulharské republiky. 
  In Firma a konkurenční prostředí 2005 - Sekce 3. Management v nových podmínkách. 1. vyd. Brno KONVOJ, s. r. o., 2005, s. 28-36. ISBN 80-7302-098-X
 12. DUDA, J. Značky kvality a víno. 
  In Faktory podnikovej úspešnosti v podmienkach európského agrárného trhu. 1. vyd. Nitra SPU v Nitre, 2005, s. 49-52. ISBN 80-8069-615-2
 13. CHLÁDKOVÁ, H. Trh vína v Jihoafrické republice. 
  In Firma a konkurenční prostředí 2005 - Sekce 3. Management v nových podmínkách. 1. vyd. Brno KONVOJ, s. r. o., 2005, s. 43-52. ISBN 80-7302-098-X
 14. KUČEROVÁ, R. Poptávka po víně v České republice a na Slovensku. 
  In Firma a konkurenční prostředí 2005 - Sekce 3. Management v nových podmínkách. 1. vyd. Brno KONVOJ, s. r. o., 2005, s. 80-88. ISBN 80-7302-098-X
 15. TOMŠÍK, P. -- SEDLO, J. -- LIŠKOVÁ, S. Strategická adaptace odvětví vinařství a vinohradnictví v Česku na prostředí Evropské unie. 
  In Strategické řízení. 1. vyd. Praha 2005, s. 107-124
 16. TOMŠÍK, P. Komparace parciálních analýz vinohradnictví a vinařství ČR a EU. 
  In Firma a konkurenční prostředí 2005, sekce 3 - Management v nových podmínkách. Brno KONVOJ, spol. s r. o., 2005, s. 197-209. ISBN 80-7302-098-X
 17. ŽUFAN, P. Komparace chmelařství a vinohradnictví z pohledu odvětvové analýzy. 
  In Firma a konkurenční prostředí 2005, sekce 3 - Management v nových podmínkách. Brno KONVOJ, spol. s r. o., 2005, s. 219-230. ISBN 80-7302-098-X

Vybrané výsledky publikačních aktivit za 2. rok řešení (2004):

 1. TOMŠÍK, P. -- ŽUFAN, P. Analýza atraktivity odvětví vinařství v České republice.
  Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. LII, 2004, 3. Brno: MZLU v Brně, 2004, s. 135-143. ISBN 1211-8516
 2. TOMŠÍK, P. -- BARTOŠOVÁ, S. Analýza a návrh řešení odměňování zaměstnanců podniku.
  Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. LII, 2004, 3. Brno: MZLU v Brně, 2004, s. 51-58. ISBN 1211-8516
 3. ŽUFAN, P. Czech wine-production industry and recent movement forces.
  Agricultural economics, 2004, Vol. 50, No. 9, p. 400-404. ISSN 0139-570X
 4. ČERNÍKOVÁ, R. Influence of price level of imported wine on competition in the wine-production sector in the Czech Republic.
  Agricultural economics, Vol. 50, No. 7. Prague: Czech academy of agricultural sciences, 2004, p.317-322. ISSN 0139-570X
 5. CHLÁDKOVÁ, H., POŠVÁŘ, Z., ŽUFAN, P. Zvyklosti spotřebitelů na trhu vína v ČR.
  Agricultural economics, vol. 50. No. 7. Prague: Czech academy of agricultural sciences, 2004, p.323-330. ISSN 0139-570X
 6. TOMŠÍK, P. -- LIŠKOVÁ, S. Methodology of employee structure and rewarding analysis.
  Agricultural economics. 2004, vol. 50, n. 7., pp. 293 -- 299. ISSN 0139-570X
 7. TOMŠÍK, P. Approaches to diagnostics of agricultural and food-processing subjects.
  Agricultural economics, 2004, vol. 50, n. 12, pp. 552-555, ISSN 0139-570X
 8. BARTOŠOVÁ, S., TOMŠÍK, P. Případová studie pro výuku předmětu Řízení lidských zdrojů.
  In Firma a konkurenční prostředí 2004. Brno: PEF MZLU v Brně, 2004, s. 26-35, ISBN 80-7302-075-0
 9. ČERNÍKOVÁ, R. Analýza dovozních cen vína ve vztahu k odvětvové konkurenci.
  In Firma a konkurenční prostředí 2004. Brno: PEF MZLU v Brně, 2004. ISBN 80-7302-075-0
 10. DUDA, J. Vyjednávací vliv odběratele na výrobce vína.
  In Firma a konkurenční prostředí 2004. Brno: PEF MZLU v Brně, 2004. ISBN 80-7302-075-0
 11. CHLÁDKOVÁ, H., KUDOVÁ, D. Analýza spotřebitelského trhu s vínem.
  In Firma a konkurenční prostředí 2004. Brno: PEF MZLU v Brně, 2004. ISBN 80-7302-075-0
 12. KUDOVÁ, D., CHLÁDKOVÁ, H. Charakteristika Moravských vinařských stezek.
  In Firma a konkurenční prostředí 2004. Brno: PEF MZLU v Brně, 2004. ISBN 80-7302-075-0
 13. POŠVÁŘ, Z. Zvyklosti spotřebitelů vína v ČR.
  In Firma a konkurenční prostředí 2004. Brno: PEF MZLU v Brně, 2004. ISBN 80-7302-075-0
 14. ŠKORPÍKOVÁ, A. Analýza struktury výroby vína v ČR podle jakostních tříd.
  In Firma a konkurenční prostředí 2004. Brno: PEF MZLU v Brně, 2004. ISBN 80-7302-075-0
 15. ŽUFAN, P. Základní charakteristiky odvětví vinařství v České republice.
  In Firma a konkurenční prostředí 2004. Brno: PEF MZLU v Brně, 2004. ISBN 80-7302-075-0
 16. ČERNÍKOVÁ, R. Analýza trhu vína v ČR a Rakousku.
  In Medzinárodné vedecké dni 2004. Nitra: SPU Nitra, 2004, s. 190-195. ISBN 80-8069-356-0
 17. CYVÍNOVÁ, P. Marketing jako zdroj konkurenční výhody v sektoru vinohradnictví a vinařství.
  In Mezinárodné vedecké dni 2004. Nitra: SPU Nitra, 2004, s. 45. ISBN 80-8069-355-2
 18. DUDA, J. Podnik - příležitosti a hrozby v současnosti.
  In Medzinárodné vedecké dni 2004. Nitra: SPU Nitra, 2004. ISBN 80-8069-356-0.
 19. ŠKORPÍKOVÁ, A. Kontrolované ekologické vinohradnictví v podmínkách ČR.
  In Medzinárodné vedecké dni 2004. Nitra: SPU Nitra, 2004, s.140-141. (abstrakt). ISBN 80-8096-356-0.
 20. ŽUFAN, P. Změnotvorné síly v odvětví vinohradnictví a vinařství v České republice.
  In Medzinárodné vedecké dni 2004. Nitra: SPU Nitra, 2004, s. 1244-1249. ISBN 80-8096-356-0
 21. ŽUFAN, P. Podnikatelské prostředí ve vinařství a metodické přístupy k jeho analýze.
  In Podniková ekonomika a management. Brno: ESF MU v Brně, 2004, s. 307-311. ISBN 80-210-3414-9
 22. CYVÍNOVÁ, P. Analýza vnějšího agrárního obchodu v sektoru vinařství a vinohradnictví po vstupu ČR do EU.
  In AP XIII -Trvale udržitelný rozvoj agrárního sektoru - výzvy a rizika. Praha: ČZU v Praze, 2004. ISBN 80-213-1190-8
 23. ŠKORPÍKOVÁ, A., ČERNÍKOVÁ, R. Vyjednávací síla dodavatelů odvětví vinohradnictví a vinařství v ČR.
  In AP XIII -Trvale udržitelný rozvoj agrárního sektoru - výzvy a rizika. Díl I. Praha: ČZU v Praze, 2004, s. 270-276. ISBN 80-213-1190-8
 24. TOMŠÍK, P. -- LIŠKOVÁ, S. Metodika analýzy odměňování zaměstnanců zpracovatelského podniku.
  In Agrární perspektivy XIII. Praha: PEF ČZU Praha, 2004, s. 352-359, ISBN 80-213-1190-8
 25. ŽUFAN, P. Komparace pivovarnictví a vinařství z pohledu odvětvové analýzy.
  In Agrární perspektivy XIII. Praha: PEF ČZU v Praze, 2004, s. 370-376. ISBN 80-213-1190-8
 26. ČERNÍKOVÁ, R., ŽUFAN, P. Analýza odvětví vinařství v České republice a Německu.
  Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, LII, 2004, 6. Brno: MZLU v Brně, 2004. ISSN 1211-8516
 27. CHLÁDKOVÁ, H. Chování spotřebitelů na trhu vína v ČR.
  Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, LII, 2004, 6. Brno: MZLU v Brně, 2004. ISSN 1211-8516
 28. DUDA, J. Vinařství a vinohradnictví Slovenské republiky.
  In: Odvětvové strategie a politiky. Brno: PEF MZLU v Brně, 2004, s. 5-11. ISBN 80-7157-835-5
 29. HRABALOVÁ, A. Analýza odvětví vinohradnictví a vinařství ve Španělsku.
  In: Odvětvové strategie a politiky. Brno: PEF MZLU v Brně, 2004, s. 19-26. ISBN 80-7157-835-5
 30. KUČEROVÁ, R. Analýza odvětví vinařství v ČR -- případová studie.
  In: Odvětvové strategie a politiky. Brno: PEF MZLU v Brně, 2004, s. 58-63. ISBN 80-7157-835-5
 31. TOMŠÍK, P. Přístupy k diagnostice vinařských subjektů.
  In: Odvětvové strategie a politiky. Brno: PEF MZLU v Brně, 2004, s. 126-130. ISBN 80-7157-835-5
 32. ŽUFAN, P. Analýza odvětví v praxi a ve výuce.
  In: Odvětvové strategie a politiky. Brno: PEF MZLU v Brně, 2004, s. 145-151. ISBN 80-7157-835-5
 33. LIŠKOVÁ, S. Analýza produkce a spotřeby vína v Rumunsku.
  In: MendelNET 2004. Brno: PEF MZLU v Brně, 2004, 8 s., sborník na CD -- abstrakt s. 143 (sborník abstraktů) ISBN 80-7302-088-2

Vybrané výsledky publikačních aktivit za 1. rok řešení (2003):

 1. ČERNÍKOVÁ, R., ŠKORPÍKOVÁ, A., POŠVÁŘ, Z. SWOT Analysis in case studies -- results, skills of students.
  In: Klein, H. E. WACRA 03 - CASE METHOD Research and Application. Needham, USA: WACRA, 2003, p. 109-116. ISBN 1-877868-22-1
 2. CHLÁDKOVÁ, H., ČERNÍKOVÁ, R. Odvětví vinařství v digitální ekonomice.
  In: AP XII -- Nová ekonomika a rozšíření EU. Díl I. Praha: ČZU v Praze, 2003, s. 239 - 246. ISBN 80-213-1056-1
 3. ČERNÍKOVÁ, R., ŠKORPÍKOVÁ, A. Vnější prostředí firmy podnikající na trhu vína v ČR v případových studiích studentů.
  In Aktuálne problémy manažmentu a marketingu vo výučbe na vysokých školách. Nitra: FEM SPU Nitra, 2003. ISBN 80-8069-284-X
 4. CHLÁDKOVÁ, H., KUDOVÁ, D. a POŠVÁŘ, Z. Opinions of students on use of cases in teaching management.
  In: Klein, H. E. WACRA 03 - CASE METHOD Research and Application. Needham, USA: WACRA, 2003, s.117 -124, ISBN 1-877868-22-1
 5. CHLÁDKOVÁ, H. Informační systém jako nezbytný předpoklad konkurenceschopnosti podniku v podmínkách globalizace.
  In Podniky v podmínkách procesu globalizace a integrace. Díl II. Katowice: GÓRNOŚLASKA WYŹSKA SZKOLA HANDLOWA w Katowicach, 2003, s. 36-42. ISBN 83-88402-52-8
 6. POŠVÁŘ, Z., CHLÁDKOVÁ, H. Strategie výrobců vína při vstupu ČR do EU.
  In Aktualne problémy manažmentu a marketingu vo výučbe na vysokých školách. Nitra: SPU Nitra 2003, s. 92-95. ISBN 80-8069-284-X
 7. KUDOVÁ, D. Analýza prostředí vinařské firmy.
  In AP XII -- Nová ekonomika a rozšíření EU. Díl I. Praha: ČZU v Praze, 2003, s. 239 - 246. ISBN 80-213-1056-1
 8. ŠKORPÍKOVÁ, A. Analýza společné organizace trhu s vínem a její vliv na vinohradnictví a vinařství v ČR.
  Acta Universitatis, LI, 2003, 3. Brno: MZLU v Brně, 2003, s.187-199 ISSN 1211-8516.
 9. CYVÍNOVÁ, P., ŠKORPÍKOVÁ. A. Analýza problematiky kapitoly zemědělství v rámci jednání o přistoupení ČR k EU.
  Acta Universitatis 2/03. Brno: MZLU v Brně, 2003, s.93-104. ISSN 1211-8516.
 10. ŠKORPÍKOVÁ, A. Analýza dopadů zařazení ČR do vinařské zóny B na výrobu jakostního vína. In
  MENDELNET 2002/3. (2.díl) Brno: PEF MZLU v Brně, 2003. s.177-181. ISBN 80-7302-047-5.
 11. ŠKORPÍKOVÁ, A. Analýza struktury odvětví vinohradnictví v ČR.
  In Firma a konkurenční prostředí 2003 -- Změny konkurenčního prostředí před vstupem ČR do EU.Brno: PEF MZLU v Brně, 2003, s. 473-481. ISBN 80-7157-695-6
 12. TOMŠÍK, P. Komparační analýza odvětví vinohradnicko vinařského ČR.
  In Aktuálne problémy manažmentu a marketingu vo výučbe na vysokých školách. Nitra: FEM SPU Nitra, 2003. ISBN 80-8069-284-X
 13. ŽUFAN, P. a TOMŠÍK P. Simulation of business environment and students' experience.
  In KLEIN, H. E. WACRA 03 - Interactive teaching: New horizons. Needham, USA: WACRA, 2003, s. 47-51. ISBN 1-877868-22-1
 14. ŽUFAN, P. Metodika analýzy odvětví a specifika potravinářského průmyslu.
  In: Aktuálne problémy manažmentu a marketingu vo výučbe na vysokých školách. Nitra: FEM SPU v Nitre, 2003, s. 78-81. ISBN 80-8069-284-X